Återuppbyggnad av nytt kostall

YLAB uppför på totalentreprenad nytt kostall i Lutarp utanför Lekeryd.
Beställare: Länsförsäkringar i Jönköping AB.