HÅLLBART

För oss är hållbart ett ledord i hela vår verksamhet. De jobb vi utför skall vara hållbara, relationen med beställaren/kunden skall vara hållbara över tid men givetvis också den miljö som vi jobbar och lever i. Därför jobbar vi aktivt med kvalitet och det är också viktigt för oss att vi har god kontroll över de miljö- och kvalitetsfrågor som är aktuella inom vår verksamhet.

Inom YLAB jobbar vi aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö och för att kunna möta kraven från kunderna och omvärlden. Vi ställer höga krav på leverantörer och underentreprenörer och samarbetar med de aktörer som uppfyller kundens krav bäst i varje enskilt projekt. Vi vill lämna ett bestående intryck men minimera vårt ekologiska avtryck!