KONTAKT

Huvudkontor och postadress
YLAB Hultseryd 1, 561 96 Lekeryd
Telefonnummer 036-800 87
Besöksadress kontor Jönköping
YLAB Granitvägen 4 Jönköping
Kommersiella lokaler:
Joacim
0733-511500 eller
joacim@ylab.nu
Bostäder:
Dennis
0739-20 00 85 eller
dennis@ylab.nu
Organisationsnummer
556480-8847
Postgiro 492 08 49-9
Bankgiro 5888-8694,
SEB
F-skattebevis innehas
Privat/Byggservice:
Yngve
yngve@ylab.nu
0739-20 00 87
Lantbruksbyggnader:
Yngve
0739-200087 eller
yngve@ylab.nu