CWP i Ljungby överlämnad

CWP Parts har nu tagit över de nya produktionslokalerna i Ljungby. Projektet har inneburit höga krav på planering och samordning då produktionstiden har varit förhållandevis kort och installationstätt.
Projektet har nu lämnats över till en nöjd kund.