Gasellföretag 2015

YLAB har fått utmärkelsen som Gasellföretag 2015. Utmärkelsen ges till företag som vuxit organiskt och har sunda finanser.
Vi tackar medarbetare och kunder som hjälpt oss fram till detta 2015.

http://www.di.se/gasell/