Inflyttning i BRF Sågen

BRF Sågen med 30 lägenheter som YLAB uppfört på totalentreprenad i Knivsta är nu färdigställt.