Kardanen Örebro

På kort byggtid uppför vi lokaler åt beställaren W-invest Fastigheter AB. I byggnaden inryms snart ett nytt trampolincenter för Yoump och ytterligare 3 butikslokaler.