Klart på OP i Borås

Anläggningen är nu färdigställd