KTM center i Örebro

Till hösten kommer vi att uppföra nya lokaler till KTM i Örebro. Totalt ca 2 300 kvm med en rund glasad kontorsdel som kommer att känneteckna byggnaden.

Beställare: Husman lokaler AB