KTM:s nya huvudkontor i Örebro är färdigställt

KTM:s nya huvudkontor är nu färdigställt och förutom nya lokalerna så består byggnadens glasfasad av en ny unik teknik som hade världspremiär på denna byggnad.
Glasfasaden är levererad av Brunkeberg Systems, se mer på www.brunkeberg.com