Lönneberg

På uppdrag av Jönköpings kommun uppför YLAB en ladugård på Lönnebergs gård