Lösdriftsstallet med Robot i Svarttorp är nu klart