Micore

Nu står Micore rustade att möta den ökande efterfrågan på sina plastbåtar. Vi har färdigställt de nya ändamålsenliga lokalerna intill Vänerns strand. I sprutboxarna yr glasfiber för fullt.