Ny anläggning för AGA i Enköping

Vi har nu påbörjat AGA:s nya anläggning i Enköping. Den nya byggnaden som utförs på totalentreprenad innefattar ett nytt
Distributions- och Fyllnadscenter och omfattar ca 10 000 m².