Nybyggnation av gjuteri i Ljungby

YLAB har blivit tilldelad att uppföra nytt gjuteri i Ljungby med Combi Wear parts som hyresgäster. Byggnaden omfattar totalt ca 3 500 kvm med golv, väggar, stomme och tak i betong.
Byggtid: april-november
Beställare:
Ljungby Utveckling AB
Entreprenadform: Totalentreprenad