Nybyggnation av kontor och lager på 6000 kvm

Efter årsskiftet startar vi byggnation av ca 6 000 kvm kontors- och lagerlokaler i Örebro.
Beställare: Husman lokaler AB