Nytt färdigvarulager på ca 6 000 kvm åt Gyllensvaans Möbler AB

YLAB bygger nytt lager åt Gyllensvaans möbler. Projektet ställer höga krav på leveranssäkerhet och samordning då byggnaden uppförs på kort byggtid och under pågående drift.
Byggtid: december – april 2013
Beställare: Gyllensvaans Möbler AB
Entreprenadform: Totalentreprenad