Ombyggnation av butik till skola

Vi bygger om Harley Davidsons gamla försäljningslokaler i Jönköping till nya skollokaler.

Beställare: Corem Property