Ombyggnation av skollokaler åt Prolympia

YLAB utför ombyggnation av Prolympias lokaler i Jönköping under sommarlovet.
Byggtid: juni-augusti
Beställare: Prolympia