Över hälften av lägenheterna på Smeden är nu klara