Projekt Bågfilen, Karlskrona

Framåt senhösten ska det finnas nya grossistbutiker för Dahl och Storel i Karlskrona. Vi uppför byggnaden och har precis börjat med markschakt och pålning.