YLAB bygger ny Rusta butik

Ny Rusta butik på Boglundsängen är påbörjad. Butiken omfattar ca 2000 m² och utförs enligt Rustas senaste koncept.

Beställare: W-invest Fastigheter AB