YLAB uppför en ny Willys butik och 30 st lägenheter med tillhörande parkeringsgarage i Knivsta

YLAB är totalentreprenör för Gredelby 7:82 i Knivsta åt beställaren NRE AB. Byggnaden innefattar en Willys i bottenplan på ca 2500 kvm och parkeringskällare under samt 30 bostadsrättslägenheter i två plan ovanför butiken. Fastigheten är tredimensionellt bildad varav en del består av parkeringsgarage och butik och andra delen består av lägenheterna inklusive trapphus och mediaförsörjning i källarplan. Markarbetena har påbörjats och innefattar ca 15 000 m3 jord- och bergschakt för parkeringsgaraget samt pålning för lagerdelen. Färdigställande till sommaren 2015.

Beställare: NRE Sweden AB