YLAB uppför ny butik åt ArkenZoo samt veterinärkliniken Vettris

På handelsområdet Boglundsängen med grannar såsom Rusta, Siba, Systembolaget och City Gross så uppför YLAB ny butik åt ArkenZoo samt veterinärklinik åt Vettris. Färdigställande våren 2016.
Beställare W-invest Fastigheter.